SMVT

Home

De maaltijden van de Stichting Maaltijd Voorziening Twenterand zijn een uitkomst voor mensen voor wie het (tijdelijk) bezwaarlijk is zelf boodschappen te doen en/of zelf een warme maaltijd te bereiden. De maaltijdvoorziening is inmiddels een welkome aanvulling op de overige zorg die geboden wordt. Samen met de gemeente Twenterand acht de maaltijdvoorziening het van groot belang dat het bezorgen van maaltijden als basisvoorziening behouden blijft. De gemeente ondersteunt daarom de werkzaamheden door middel van subsidie.